0

      Empate – rođeni iscelitelji

      Kada nismo svesni ovog dara, kao empate osećamo osećanja ili bol drugih – nemir, tugu, bes, zajedno sa fizičkim bolom...